top of page
Std-barcode-labels-2.jpg

สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน

เป็นเนื้อสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก ใช้ได้ในงานหลากหลายทั่วไป เช่น การติดราคาและรายละเอียดสินค้า โดยจะต้องเป็นงานที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือความร้อนเกิน อุณหภูมิปกติ ไม่ป้องกันการขูดขีด ไม่กันน้ำ หมึกมีโอกาสหลุดร่อนตามระยะเวลาการใช้งาน หรือสติ๊กเกอร์สามารถฉีกขาดได้ มีความมันเงาเล็กน้อย โดยนิยมใช้กันมากที่สุดกับหมึกพิมพ์ริบบอนเนื้อ wax เนื่องจากมีราคาถูกที่สุดเช่นกัน เพื่อลดต้นทุนสินค้าให้ต่ำที่สุด

ขนาดไซส์ที่บริษัทมี สต๊อกสินค้า

สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ดวงเปล่า ขนาด 10x10cm .จำนวน 500ดวง/ม้วน และ 1,000 ดวง/ม้วน  
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ดวงเปล่า ขนาด 10x5cm. จำนวน 500ดวง/ม้วน  1,000 ดวง/ม้วน  2,000ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 10.2x16.5cm. จำนวน 2,00 ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 10x3cm. จำนวน 500 ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 5.8x4cm. จำนวน 1,000 ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 5x2.5cm. จำนวน 3,000 ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 10x3cm. จำนวน 500 ดวง/ม้วน
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ดวงสี  ขนาด 10x10 จำนวน 500 ดวง/ม้วน


 

bottom of page