top of page
10-9-2021 10-59-21 PM.png

สติ๊กเกอร์เนื้อขาวนวล
(TTR Transfer)


เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะสีขาวนวล เนื้อเรียบเป็นพิเศษ มีความสวยงาม เนื่องจากความเรียบเนียนของพื้นผิว จึงทำให้เหมาะกับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ pre-printed หรือสติ๊กเกอร์ที่มีการสั่งพิมพ์สีจากทางโรงงาน เพราะจะได้ในเรื่องของความคมชัด สวยงาม นิยมใช้กับหมึกพิมพ์ริบบอนสองประเภท คือเนื้อ wax ธรรมดา และ เนื้อ wax/resin ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า

bottom of page