top of page

ร่วมงานกับเรา

ESC_logo_rgb_png.png

ร่วมงานกับ ESC

มีโอกาสเสมอสำหรับผู้มีความสามารถที่จะเข้าร่วมทีมของเรา

            บริษัท อีโวลูชั่น โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างทีมงาน ที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานในองค์กร โอกาสการเรียนรู้และพัฒนา ในด้านโอกาสการร่วมงานกับธุรกิจ การจัดจำหน่ายอุปกรณ์จดหน่วยกับการไฟฟ้า ประปา และจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารเครื่องพิมพ์แบบครบวงจรให้กับหน่วยงานรัฐ และ ภาคเอกชนทั่วประเทศ และโอกาสการได้รับค่าตอบแทนโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดี

            บริษัทมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการสร้างองค์กรให้มีศักภาพสูงสุด โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน ให้ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพตามศักยภาพ

ผู้ชายสองคนจับมือ

สวัสดิการ

 • รถสำหรับพนัก (บางตำแหน่ง)

 • ค่าเบี้ยขยัน

 • เบี้ยขยันพิเศษ

 • โบนัทประจำปี

 • ประกันสังคม

 • ประกันชีวิตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • วันหยุดตามประเพณี

 • เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพบิดา,มารดา,คู่สมรส, บุตร

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

        รับส่งเอกสาร สินค้า รับเช็ค วางบิล ปฏิบัติงาน ตามโครงการของหน่วยงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เส้นทางประจำและวิ่งงานด่วนได้)

จำนวน                   1 อัตรา

เงินเดือน                ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน     โชคชัย 4 ซอย 36

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 19-25 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง

 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน

 • สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

         การตรวจแก้การทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งปรับแต่งและดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ควบคุม ตรวจสอบความเรียบร้อย ในงานอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้อง ควบคุมดูแลคลังวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวน                   1 อัตรา

เงินเดือน                ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน     โชคชัย 4 ซอย 36

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย

 • อายุ 23-30 ปี

 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • , รอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีใจรักในงานบริการ สุขภาพแข็งแรง

 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้

 • สามารถปฏิบัติงานกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดได้

 • สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร่วมงานกับเรา

กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

Job applicatin form
bottom of page